Vaesed variserid

Uues Testamendis olevate evangeeliumitekstide põhjal said variserid päris krõbedaid kommentaare nii Jeesuselt, kui ka Ristija Johanneselt (kes ütles neile näiteks “te rästikute sugu”).

Mida nii hullu nad siis tegid? Variserid ju innukalt järgisid pühakirjas olevat, nad olid hästi õppinud ning olid edukalt saavutanud Rooma keisririigis iisraellaste jaoks eristaatuse, mis ei olnud Rooma poolt vallutatud aladel sugugi tavaline.

Pärast mõningast sissejuhatust avab Rein Õunapuu Pereraadio saates “Lootusõpetus” ajaloo- ja kultuurikonteksti, mis tingis variseride suunalise kriitika.

Kuula Pereraadiost:

The Covenants

Lisandusid eestikeelsed subtiitrid The Bible Project videole “The Covenants“.

Piibli peamine viis rääkida Jumala suhtest inimkonnaga on partnerluse võrdpilt. Selles videos näeme, kuidas Jumal sõlmis mitmeid ametlikke suhteid erinevate inimpartneritega, et päästa maailma Jeesuse, kui lõpliku lepingupartneri, kaudu.