Koguduse juhtimine

Koguduse juhtimine on samalaadne nagu iga teisegi „organisatsiooni” juhtimine. Olgu see siis ettevõte või asutus või huviklubi või midagi muud. Oluline erinevus on see, et töö koguduses on paljuski vabatahtlik ning see seab näiteks ettevõttega võrreldes koguduse juhtidele teistsugused väljakutsed. Kuid juhi vastutus ja ootused juhile on samad:
• kuidas kaasata inimesi töösse viisil, et nad peavad seda tööd omaks ning neile meeldib seda teha
• kuidas suunata kogudus toimima selliselt, et see täidaks peakontori (loe: Jumala) seatud eesmärke
• kuidas korraldada asjad nii, et kogudusel on eesmärkide täitmiseks majanduslik võimekus

Palve on kahtlemata oluline, kuid Jumal on andnud meile pea, käed ja jalad selleks, et saaksime ka ise mõelda, ise teha ning ise ringi liikuda. Palve läbi saab Jumal anda koguduse juhtidelegi nõuandeid ja juhiseid, kuidas asju korraldada, mida parajasti teha on vaja ning kuhu minna. Teisisõnu – ainult palvest on vähe, kui me ise ei lähe Jumala riigi tööpõllule ja ei kääri käiseid üles ega hakka tegutsema, et Ta saaks meid siis õigele rajale suunata.

On välja tuua kaks võimalust juhtidele oma annete arendamiseks ja täiendamiseks:

GLS ehk Global Leadership Summit on üks maailma tippu kuuluvatest juhtimiskonverentsidest. Olles mõeldud juhtidele kõikidest valdkondadest ja usulistest tõekspidamistest, ei ole see kaotanud kristlikke väärtusi ega olulisust koguduse juhtide jaoks.

EELK Kaastööliste koolitus, mida viiakse läbi EELK Misjonikeskuse poolt koguduses kohapeal ja kus osalejateks on koguduse juhtkond ning töötegijad. Koolituse eesmärk on läbi käia tegevused ja rollid, mida koguduse eestvedajad peaksid arvestama selleks, et kogudus oleks elujõuline.