Koguduse juhtimine

Koguduse juhtimine on sarnane teistegi „organisatsioonide” juhtimisega. Olgu see siis ettevõte või asutus või huviklubi või midagi muud. Oluline erinevus on, et töö koguduses on paljuski vabatahtlik ning see seab näiteks ettevõttega võrreldes koguduse juhtidele teistsugused väljakutsed. Kuid juhi vastutus ja ootused juhile on samad:
• kuidas kaasata inimesi töösse viisil, et nad peavad seda tööd omaks ning neile meeldib seda teha
• kuidas suunata kogudus toimima selliselt, et see täidaks peakontori (loe: Jumala) seatud eesmärke
• kuidas korraldada asjad nii, et kogudusel on eesmärkide täitmiseks majanduslik võimekus

Palve on oluline, kuid Jumal on andnud meile pea, käed ja jalad selleks, et saaksime ka ise mõelda ja teha. Palve läbi saab Jumal anda nõuandeid ja juhiseid, kuidas asju korraldada, aga ainult palvest on vähe, kui me ise ei kääri käiseid üles ega hakka tegutsema, et Ta saaks meid siis õigele rajale suunata.

All on võimalusi juhtidele oma annete arendamiseks ja täiendamiseks:

GLS ehk Global Leadership Summit on üks maailma tippu kuuluvatest juhtimiskonverentsidest. Olles mõeldud juhtidele kõikidest valdkondadest ja usulistest tõekspidamistest, ei ole see kaotanud kristlikke väärtusi ega olulisust koguduse juhtide jaoks.

Strateegilise planeerimise koolitus, mille käigus käiakse läbi põhilised pidepunktid, miks ja kuidas rakendada koguduse (või muu usulise organisatsiooni) igapäevases töös läbimõeldud ning selgelt sõnastatavaid eesmärke ja tegevuskavasid.

EELK Kaastööliste koolitus, mida viiakse läbi EELK Misjonikeskuse poolt koguduses kohapeal ja kus osalejateks on koguduse juhtkond ning töötegijad. Koolituse eesmärk on läbi käia tegevused ja rollid, mida koguduse eestvedajad peaksid arvestama selleks, et kogudus oleks elujõuline.