Eestikeelsete subtiitritega The Bible Project videod

All on seeriate kaupa videod, millele on kvaliteetsed eestikeelsed subtiitrid. Võid tõmmata need endale arvutisse või vaadata siinsamal lehel.

Näpunäide! Kuna videod on tehtud küllalt tempokad, siis võib pildi jälgimine ja samaaegne subtiitrite lugemine teinekord väljakutsuvaks osutuda. Aga!
a) nii mõnigi videomängija (nt SMPlayer) võimaldab video mängima panna normaalkiirusest aeglasemalt – vaatajad on andnud tagasisidet, et video 90% kiirusega mängimine aitab neil paremini mõttest aru saada.
b) ka YouTube-is saab panna video aeglasemalt mängima. Otsi konkreetse video settingute nupu alt üles valik “Playback speed”, seejärel klõpsa lingile “Custom” ning määra sobiv esituskiirus, üldiselt on 90% hea.

Biblical Themes seeria

Nr Pealkiri (Originaalpealkiri) Sisukirjeldus
01 Paguluses olemise tee
(The Way of The Exile)
Kui Jeesuse järgijad annavad kogu oma ustavuse Jumala Kuningriigile, siis kuidas peaksid nad suhestuma oma kaasaegsete valitsuste ja jõustruktuuridega? Selles videos saame näha, kuidas Taanieli ja tema sõprade kogemus pagendusest Paabelisse pakub tarkust, kuidas orienteeruda sellises pinges. Järgida Jeesust 21. sajandil, tähendab samuti õppida paguluses olemise teed.
02 Pagulus
(Exile)
Pagulus on üks põhjapanevamaid teemasid Piibli tervikloos. Ja see on tihti ka tähelepanuta jäetud teema. Selles videos saame näha, kuidas Iisraeli pagulusesolek Paabelis on võrdpilt kogu inimkonna pagendamisest Eedeni aiast. Nagu aimata võib, on Jeesus see, kes avab tee tagasi koju.
03 Taevas ja Maa
(Heaven & Earth)
Mida Piibel õpetab taeva kohta ja mis on taeva suhe maaga? Selles videos uurime Piibli käsitlust sellest, kuidas taevas ja maa on mõeldud kattuma ning kuidas Jeesuse missioon on tuua need lõplikult kokku.
04 Jumal
(God)
Piiblis kujutatud Jumalat ei ole lihtne mõista. Aga mis siis, kui me saaksime paremini mõista, mis on see, mida me ei mõista? Selles videos uurime Jumala mitmetahulist isiksust ning kuidas seda on Piiblis kujutatud.
05 Püha Vaim
(Holy Spirit)
Selles videos uurime, mis on esialgne tähendus Piibli mõistele “vaim” ja mida tähendab see, et Jumala Vaim viibib isiklikult kohal kogu loodus. Lõpptulemusena on Vaim avalduv läbi Jeesuse ja on saadetud Tema jüngrite ellu, et tuua sinna uut loomist.
06 Pühadus
(Holiness)
Selles videos uurime Jumala pühaduse juures olevat paradoksi. Jumal on ainulaadne Looja kogu reaalsusele ja Ta on kõige hea autor. Sellegipoolest, see headus võib olla ohtlik inimolendile, kes on surelik ja moraalselt rikutud. Lõpuks aga saab see paradoks lahendatud Jeesuse poolt, kes kehastab Jumala pühadust, mis tuleb tervendama Tema loodu.
07 Messias
(Messiah)
Selles videos uurime salapärast lubadust Piibli kolmandalt leheküljelt, mille kohaselt ühel päeval tuleb lubatud päästja, kes astub vastu kurjusele ning päästab inimkonna. Jälgime seda teemat läbi Aabrahami pere, Taaveti messiaanliku sugupuu ja lõpuks läbi Jeesuse, kes võitis kurja, lastes tal ennast võita.
08 Lepingud
(Covenants)
Piibli peamine viis rääkida Jumala suhtest inimkonnaga on partnerluse võrdpilt. Selles videos näeme, kuidas Jumal sõlmis mitmeid ametlikke suhteid erinevate inimpartneritega, et päästa maailma Jeesuse, kui lõpliku lepingupartneri, kaudu.
09 Ohver ja lepitus
(Sacrifice & Atonement)
Jumal on missioonil, et eemaldada kurjus koos selle hävitava mõjuga oma heast maailmast. Kuid Ta soovib teha seda viisil, et see ei tähendaks inimeste kõrvaldamist. Selles videos näeme, kuidas Jumal „katab” inimeste kurjuse loomohvrite abil ning kuidas need lõppkokkuvõttes viitavad Jeesusele, Tema ristisurmale ning ülestõusmisele.
11 Kuningriigi evangeelium
(Gospel of The Kingdom)
Selles videos uurime, millest tuleb sõna „evangeelium”. Ja kuidas see seob omavahel Vana Testamendi lood, Jeesuse loo ja selle, mida Jeesus kõigile kuulutas – Jumala kuningriik. Jeesus tõi Jumala valitsemise maailma vägagi tagurpidisel viisil, kuid see on parim uudis, mida teada saada.

How to Read the Bible seeria

Nr Pealkiri (Originaalpealkiri) Sisukirjeldus
05 Süžee Piibli jutustustes
(Plot in Biblical Narrative)
Piiblis olevate jutustuste puhul on oluline õppida mõistma süžee olemust: kuidas on lood järjestatud ning kuidas need haakuvad üksteisega läbi haripunktide ja lahenduste. Selles videos uurime, kuidas süžee juurde kuuluvate lugude järjekorra eiramine võib kaasa tuua Piibli vääritimõistmise. Samuti vaatame, kuidas Piibli tervikloo – mis viib lõpuks Jeesuseni – mõistmist toetab see, kui tabada jutustuste mitmetahuline olemus.
09 Luulekunst Piiblis
(The Art of Biblical Poetry)
Kas teadsid, et kolmandik Piiblist on muistne Iisraeli luule? Luule on inimesetevahelise kommunikatsiooni rikkalik ja kunstiline viis, kuid tihti on seda ka raske lugeda. Selles videos uurime ainulaadseid omadusi, mis Piibli luulel on, et saaksid avastada selle ilu ja mõjukuse.